Indmeldelse

Klik her for at oprette din profil og tilmelde dig et hold.
Der er et engangsbeløb på 75 kroner, når man opretter en profil.
Ved tilmelding godkendes det, at Ballet-Teatret's Elevskole kan benytte fotos og video fra undervisning og forestillinger til markedsføring af skolen i f.eks. brochurer, på websites og lignende. Skolen forbeholder sig ret til at opbevare fotos og video fra undervisningen og forestillingerne i skolens arkiv.
Nye elever kan altid udmeldes skriftligt inden første måneds sidste træningsdag.
Dersom særlige forhold gør sig gældende - længere tids sygdom eller fraflytning fra Storkøbenhavn – kan udmeldelse finde sted skriftligt med 14 dages varsel til den 1. i en måned.
Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for betaling af resten af sæsonen.
Der ydes en søskende rabat på 5%.
nærmere oplysninger fås på kontoret.
Elever der er fyldt 18 år og er under 25 år kan købe klippekort, hvis de har fået 10-års-medalje. Der ydes ikke søskende rabat på klippekort.
Nærmere oplysninger fås på kontoret.