Indmeldelse

Indmeldelseskort kan rekvireres fra kontoret eller printes ud ved at klikke her. Kortet udfyldes og indsendes til kontoret, som har adressen Ballet-Teatret's Elevskole, Birkedalsvej 9, 3300 Frederiksværk eller scan og send det via e-mail til post@balletteatret.dk. Dette gælder også for ”gamle” elever. Tilmelding foregår efter først til mølle princippet.
Vær opmærksom på, at første måned skal betales samtidig med indmeldelsen. Hvis ikke I hører fra os, har I fået en plads på holdet. Vær ligeledes opmærksom på, at der ikke kan betales i Dansehallerne.
Nye elever kan altid udmeldes skriftligt inden første måneds sidste træningsdag. Ellers er indmeldelsen bindende for hele sæsonen.

 

Betaling

Betaling via ELEVSKOLENs konto, +73 kreditor nr. 86535718. Indbetalingskort udleveres på skolen.
Alternativt kan man benytte kontooverførsel til reg. nr. 0261 konto nr. 4636167185. Ved brug af kontooverførsel har man mulighed for at oprette balletskolen som fast beløbsmodtager.
Kontingent betales månedsvis forud og senest den 5. i hver måned.
Eventuelle rykkere tillægges et gebyr på kr. 30,00.
Der ydes søskenderabat eller sæsonbetalingsrabat (betaling af hele sæsonen på én gang) på 5% rabat.